Ridekort

Ridning i Løvenholms skove er alene tilladt hvis man er indehaver af et gyldigt ridekort. Folderen fortæller hvordan et sådant ridekort indløses og redegør for nogle af de regler der i øvrigt gælder for ridning i Løvenholms skove.

Prisen for sæson 2018/2019 er 900 kr. pr. ridekort. Prisen er incl. moms.

Indehavere af årsridekort kan erhverve enten et års-gæstekort til 900 kr. eller et engangs  gæstekort til 50 kr. pr. gang/tur. Gæsten skal ledsage ridekortindehaveren og kan ikke ride alene i skoven på gæstekortet.

Ved større gruppeture er det muligt at erhverve et endagskort til en gruppe på max. 15 ryttere. Prisen svarer til et ridekort, pt. 900 kr. Ansøgning om turen skal være godskontoret i hænde 14 dage før turen. Godskontoret giver kun tilladelse til turen, hvis det ikke generer anden færdsel i skoven og vildets trivsel.

Der kan udstedes faktura på ridekortene mod ønske fx. til stutterier og rideskoler.

Se skovkort her.

Reglerne for ridning i Løvenholm skovene er:

 • Gyldigt ridekort (evt. gæstekort) skal altid medbringes ved ridning i skoven. Kortet skal på forlangende forevises skovdistriktets personale.
 • Ridning sker på eget ansvar.
 • Reglerne i Naturbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skovene skal overholdes, idet ridekortet alene er en udvidelse af den almindelige adgangsret for så vidt gælder tilladelse til ridning.
 • Ridning må foregå indenfor tidsrummet 1 time efter solopgang til 1 time før solnedgang.
 • Ridning er kun tilladt på asfalterede veje og grusveje over 2,5 m’s bredde.
 • Ridning ad asfalterede veje bør ske i vejrabatten og ad andre veje fortrinsvis i den græsklædte midterstribe.
 • Det er ikke tilladt at foretage spring over grøfter, diger, led, træstabler, stammer, m.v.
 • Vis hensyn overfor andre skovgæster. Ved møde med gående og cyklende publikum skal rytteren vige. Passage skal ske i skridt.
 • Skovdistriktet forbeholder sig ret til midlertidige begrænsninger af færdselsretten i tilfælde af intensivt skovarbejde, tøbrud eller afholdelse af jagt.
 • Skovdistriktet forbeholder sig endvidere ret til erstatning for skade opstået som følge af færdsel i strid med ovenstående regler.
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af ridekortet, bortvisning og bødeforlæg.

 

 Opdateret 02-07-2018