Jagten

Jagten på Løvenholm drejer sig i hovedsagen om jagt på hjortevildt.

Siden istiden har kronvildtet været repræsenteret i området omkring Løvenholmskovene. Og i dag er Løvenholmskovene stadig et kerneområde, der huser en stor bestand af denne prægtige hjorteart.

Råvildtet er også rigt repræsenteret over hele distriktet. Og i de senere år er der også etableret en mindre bestand af dåvildt.

Småvildt, som fasaner, harer og råvildt er mest i randområderne, langs skovbrynene, samt i skovarealerne ved Gl. Estrup, der også hører til Løvenholm.

Af Løvenholms samlede areal, på 3318 ha. er der udlejet ca. 2650 ha. til 4 konsortier. På det resterende areal bliver der kun drevet sparsomt med jagt af Løvenholms egen forvaltning. De nuværende konsortier har alle været på distriktet i 15 år eller mere, hvilket tyder på, at jagten er eftertragtet.

Der er p.t. ingen ledige jagtarealer. Hvis der bliver ledigt jagtareal, vil dette blive annonceret i relevante medier.