Landbruget

Landbruget består af ca. 245 ha. agerjord/enge, og det hele er nu omlagt til økologisk drift.

Markplan 2016:

Vinterrug 39,2
Vårbyg 7,5
Vårhavre 26,3
Vårhvede 13,5
Gulerødder 12,4
Hestebønner 12,4
Græs/kløver til slet 83,6
Øvrige arelaler med EU-støtte 28,9
Brak 20,7
I alt 244,5

 

 

 

 

 

 

 

Landbruget på Løvenholm Gods blev delvist omlagt i 1999 til økologisk drift. De senere år har godset omlagt de resterende arealer og idag drives det hele økologisk.

EU-FVM-logo-med-tekst-vandret-hvid.png

Bedriften modtager derfor Økologisk Arealtilskud og formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været  i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Der er indgået en drift samarbejdsaftale med en lokal økologisk mælkeproducent. Dette hjælper bl.a. godt til med pleje og afgræsning af engarealer, overdrev og naturarealer samt gør det muligt at anvende et 4-marks sædsskifte med græs, havre og rug 2 år i træk. At udbytterne tradionelt set er lavere end i et konventionelt markbrug bliver oftest opvejet af en noget bedre kornpris på økologisk korn.

I 2014 startede et forsøg med at dyrke gulerødder på ca. 22 ha. Forsøget var vellykket og dyrkning af gulerødder indgår derfor nu fast i sædskiftet. I 2015 dyrkes der gulerødder på 12 ha.

I maj 2015 er der igangsat etablering af markvandingsanlæg, og der er planer om vanding af 90 ha. fra 1. juli 2015. Vandingen vil kun være på marker i nærheden af Løvenholm Slot. 

Opgaverne i landbruget løses i samarbejde mellem den lokale maskinstation og godsets fastansatte landbrugs-/maskinfører. Godset kan selv pløje, harve, strigle, frakøre korn til eget tørreri/planlager og brakpudse, mens maskinstationen tager sig af høst, såning, evt. presning og gylleudbringning. 

Høst2015.jpg

Markvanding.jpg 

 

 Opdateret 09-06-2016